Niniejszy dokument określa warunki, z którymi współpracujesz z nami za pośrednictwem strony www.rattwood.com lub telefonicznie (“Nasze centrum kontaktowe”).

Przeczytaj uważnie niniejsze Warunki i upewnij się, że je rozumiesz, zanim skontaktujesz się z nami lub zamówisz u nas towar. Zalecamy zachowanie kopii niniejszych Warunków w celu późniejszego wykorzystania.

Poprzez interakcję z nami za pośrednictwem naszej strony internetowej lub naszego Contact Center, zgadzasz się na te Warunki. Zamawiając Towary, należy zapoznać się z niniejszymi Warunkami. Jeśli nie zgadzasz się na przestrzeganie niniejszych Warunków, a nie będziesz z nimi związany, nie będziesz mógł kontaktować się z nami ani zamawiać towarów od nas.

Warunki
1.1 Twoje konto

1.1.1 Potrzebujesz konta do pełnej interakcji z nami, w tym do składania zamówień od nas.

1.1.2. Aby założyć konto, musisz mieć ukończone 18 lat.

1.1.3 Podczas tworzenia konta informacje, które podajesz, muszą być dokładne i kompletne. Jeśli jakakolwiek twoja informacja zmieni się później, to jesteś odpowiedzialny za jej aktualizację.

1.1.4 Zalecamy wybór zaufanego hasła do Twojego konta. Jesteś odpowiedzialny za utrzymanie swojego hasła. Jeśli uważasz, że Twoje konto jest używane bez Twojej zgody, musisz natychmiast skontaktować się z nami.

1.1.5 Nie ponosimy odpowiedzialności za nieautoryzowane użycie Konta.

1.1.6 Nie musisz używać innego konta.

1.1.7 Nie masz prawa udostępniać swojego konta nikomu ani zezwalać innym osobom na korzystanie z Twojego konta.

1.1.8 Wszelkie dane osobowe podane na koncie będą chronione.

1.2 Towary, ceny i dostępność

1.2.1 Dokładamy wszelkich starań, aby opis i graficzne przedstawienie dostępnych Produktów były zgodne z faktycznymi Towarami. Należy jednak zwrócić uwagę na następujące kwestie:

1.2.1.1 Obrazy Produktów są przeznaczone wyłącznie do celów ilustracyjnych. Mogą występować niewielkie różnice w kolorze pomiędzy obrazem produktu a faktycznym produktem sprzedawanym ze względu na różnice w wyświetlaniu komputera i warunkach oświetlenia.

1.2.2 W niektórych przypadkach może być konieczne wybranie pożądanego rozmiaru, modelu, koloru, numeru produktu, który kupujesz.

1.2.3 Dokładamy wszelkich starań, aby wszystkie ceny publikowane przez nas w momencie publikacji były prawidłowe. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen oraz dodawania lub usuwania ofert specjalnych od czasu do czasu i w razie potrzeby. Zmiany ceny nie wpłyną wstecz na żadne złożone już Zamówienia, chyba że cena jest niepoprawna.

1.2.4 Wszystkie ceny są weryfikowane przez nas podczas przetwarzania zamówienia. W przypadku, gdy znaleźliśmy nieprawidłowe informacje o cenie, zastrzegamy sobie prawo do anulowania całości lub części zamówienia.

1.2.5 Jeśli cena zamówionych Towarów uległa zmianie w trakcie składania zamówienia, zostaniesz obciążony kosztami opublikowanymi w momencie składania zamówienia.

1.2.6 Wszystkie publikowane przez nas ceny zawierają podatek VAT.

1.2.7 Koszty dostawy nie są wliczone w cenę opublikowanych przez nas towarów. Sprawdź naszą stronę internetową, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat naszych opcji wysyłki i związanych z nimi kosztów.

1.2.8 Obniżanie cen ze względów sprzedażowych i reklamowych tylko na określony czas.

1.3 Gwarancje producenta

Gwarancja producenta powstaje oprócz twoich praw prawnych jako konsumenta (że towary spełniają ich opis, że są zadowalającej jakości i spełniają założone cele). W przypadku towarów, które nie odpowiadają ich opisowi, nie są zadowalającej jakości lub nie są odpowiednie do celów, mogą Państwo być uprawnieni do zwrotu nam Towaru.

2. Interakcja na odległość i sprzedaż

2.1. Warunki w sekcji 2 mają zastosowanie tylko wtedy, gdy współpracujesz z nami i zamawiasz towary za pośrednictwem naszej strony internetowej lub naszego Contact Center.

2.2 Interakcja z naszym Contact Center

2.2.1 Zobowiązujesz się do podjęcia wszelkich niezbędnych kroków, aby skontaktować się z naszym Contact Center, w tym kosztami wszelkich rozmów telefonicznych, wiadomości tekstowych, e-maili, listów lub jakiejkolwiek innej korespondencji, którą komunikujesz z nami. .

2.2.2 Kontakt z naszym Contact Center odbywa się “tak jak jest” i “dostępny”. Możemy w dowolnym czasie zmienić, zawiesić lub anulować nasze Centrum Kontaktowe (lub dowolną jego część) w dowolnym czasie i bez powiadomienia. Nie ponosimy wobec Ciebie żadnej odpowiedzialności, jeśli nasze Centrum Kontaktowe (lub jego część) nie będzie dostępne w żadnym momencie i na dowolny okres.

2.2.3 Czas naszego Contact Center jest publikowany na naszej stronie internetowej. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany czasu pracy w dowolnym czasie i bez powiadomienia.

2.3 Interakcja z naszą witryną

2.3.1 Jesteś odpowiedzialny za wszelkie działania wymagane do uzyskania dostępu do naszej strony internetowej.

2.3.2 Dostęp do naszej strony internetowej jest “taki, jaki jest” i “dostępny”. Możemy w każdej chwili zmienić, zawiesić lub zawiesić działanie naszej strony internetowej (lub dowolnej jej części) w dowolnym czasie i bez powiadomienia. Nie ponosimy wobec Ciebie odpowiedzialności, jeśli nasza strona internetowa (lub jakakolwiek jej część) jest niedostępna w dowolnym momencie i na dowolny okres.

2.3.3 Zabieramy wszelkie stosowne umiejętności i ostrożność, aby nasze strony internetowe były bezpieczne i wolne od wirusów i innego złośliwego oprogramowania. Jednakże, w zakresie dozwolonym przez prawo, my nie składają żadnych oświadczeń, nie dają gwarancji ani gwarancji, że nasza strona internetowa spełniają wymagań, że nie będzie naruszać praw osób trzecich lub że są one kompatybilne ze wszystkimi oprogramowania i sprzętu, albo będą chronione.

2.3.4 Jesteś odpowiedzialny za ochronę sprzętu, oprogramowania, danych i innych materiałów przed wirusami, złośliwym oprogramowaniem i innymi zagrożeniami bezpieczeństwa internetowego.

2.3.5 Nie wolno celowo wprowadzić wirusy lub inne złośliwe oprogramowanie lub dowolny inny materiał, który jest złośliwy lub technologicznie szkodliwe dla naszej strony internetowej lub skorzystać z naszej strony jako narzędzie do przekazywania wirusów lub innego złośliwego oprogramowania .

2.3.6 Nie wolno podejmować prób uzyskania nieautoryzowanego dostępu do jakiejkolwiek części naszej witryny internetowej, serwerów, na których przechowywana jest nasza witryna, ani do żadnego innego serwera, komputera lub bazy danych podłączonej do naszej witryny internetowej. .

2.3.7 Nie należy atakować naszej strony internetowej z powodu odmowy usługi.

2.3.8 Użytkownik może korzystać z naszej witryny tylko w uzasadniony sposób, jak:

2.3.8.1 Musisz upewnić się, że w pełni przestrzegasz wszelkich lokalnych i krajowych lub międzynarodowych praw i / lub przepisów;

2.3.8.2 Nie wolno Państwu korzystać z naszej strony internetowej w jakikolwiek sposób ani w żadnym celu niezgodnym z prawem lub nieuczciwym;

2.3.8.3 Nie wolno korzystać z naszej strony internetowej w celu celowego wysyłania, pobierania lub przesyłania w inny sposób danych zawierających wirusy lub inne złośliwe oprogramowanie lub jakiegokolwiek innego kodu mającego na celu niekorzystny wpływ na sprzęt komputerowy, oprogramowanie lub dowolne dane;

2.3.8.4 Nie wolno korzystać z naszej strony internetowej w żaden sposób ani w żadnym celu, w celu wyrządzenia szkody jakiejkolwiek osobie lub osobom w jakikolwiek sposób.

2.3.9 Zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia lub odebrania dostępu do naszej strony internetowej, jeśli w sposób istotny naruszasz postanowienia niniejszych Warunków. W szczególności możemy podjąć następujące działania:

2.3.9.1 zawiesić na czas lub na stałe swoją zdolność dostępu do naszej strony internetowej.

2.4 Umowa

2.4.1 Możesz złożyć zamówienie za pośrednictwem naszej strony internetowej lub naszego Contact Center. Przed wysłaniem nam zamówienia otrzymasz możliwość sprawdzenia zamówienia i wprowadzenia zmian. Upewnij się, że dokładnie sprawdziłeś swoje zamówienie przed jego umieszczeniem.

2.4.2 Żadna część naszej strony internetowej ani komunikacja z naszym Contact Center nie jest propozycją umowną, która może zostać zaakceptowana. Potwierdzenie otrzymania zamówienia za pomocą komunikatu Przetwarzanie zamówienia oznacza, że ​​je przyjęliśmy. Twoje zamówienie jest ofertą umowną, którą my, według naszego wyłącznego uznania, możemy zaakceptować.

2.4.3 Komunikat przetwarzania zamówienia powinien zawierać następujące informacje:

2.4.3.1 Potwierdzenie towarów i zamówionej ilości;

2.4.3.2 W pełni szczegółowa cena zamówionych Towarów, w tym, w stosownych przypadkach, podatki, dostawa i inne dodatkowe koszty.

2.4.4 Wymagamy dokładnego, prawidłowego adresu e-mail, abyśmy mogli wysłać Ci powiadomienie o przetwarzaniu zamówień. Jeśli podczas składania zamówienia nie podasz dokładnego, prawidłowego adresu e-mail, nie przyjmujemy odpowiedzialności za nieotrzymanie powiadomienia o przetwarzaniu zamówień lub jakichkolwiek informacji związanych z przyjęciem kolejnych zamówień.

2.4.5 Jeśli z jakiegokolwiek powodu nie przyjmiemy lub nie będziemy w stanie zrealizować zamówienia, płatność nie zostanie dokonana na zwykłych warunkach. Jeśli dokonasz płatności, wszelkie takie kwoty zostaną Ci zwrócone tak szybko, jak to możliwe.

2.5 Płatność

Płatność za towar jest dokonywana:

2.5.1 Gotówka z niezależnym ogrodzeniem z naszego magazynu

2.5.2 Płatność z dołu w biurze przewoźnika

2.5.3 Obliczenia bezgotówkowe zgodnie z fakturą

2.6 Zakup, ryzyko i własność

2.6.1 Przy zakupie towarów od nas otrzymasz przewidywaną datę, daty lub zakresy dat w celu realizacji zamówienia lub części, z których jest on wykonany. Jeśli opóźniamy realizację Twojego zamówienia, zrealizujemy je w ciągu 30 dni kalendarzowych od daty powiadomienia o przetwarzaniu zamówienia – jest to najpóźniejsza data, chyba że uzgodniono inaczej i nie pojawią się inne poważne okoliczności.

2.6.2 Zamawiane przez nas towary będą dostarczane przez firmę kurierską lub możesz je odebrać osobiście.

2.6.3 W najrzadziej przypadku, gdy towar zostanie dostarczony towar w ciągu 30 dni od daty zawiadomienia o realizacji zamówienia (o ile nie zaznaczono inaczej w zawiadomieniu o zamówieniu lub jakakolwiek inna kolejność powinna być wykonana później) jeżeli wykonano jedną z następujących czynności: , Możesz natychmiast anulować zamówienie.

2.6.3.1 Odmówiliśmy dostarczenia Twoich towarów;

Lub 2.6.3.2 Biorąc pod uwagę wszystkie istotne okoliczności, dostawa w tym okresie była ważna;

Lub 2.6.3.3 Powiedziałeś nam przy zamawianiu towarów, że dostawa w tym okresie była konieczna.

2.6.4 Jeśli nie chcesz anulować zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w 2.6.3, lub jeśli żadna z powyższych okoliczności nie ma zastosowania, możesz określić nową prawidłową datę wykonania, która jest realistyczna dla naszej realizacji. Jeśli nie złożymy zamówienia do tej daty ze względu na naszą wyłączną odpowiedzialność, możesz anulować zamówienie.

2.6.5. Jeśli zamówiłeś towar do nas, zamówienie uważa się za zrealizowane, gdy dostarczyliśmy Produkt na adres podany przez Ciebie, w tym, w razie potrzeby, pod dowolnym alternatywnym adresem określonym w Twoim zamówieniu.

2.6.6 Własność towaru trafia do użytkownika, gdy otrzymamy wszystkie środki na towary.

2.7 Wadliwe, uszkodzone lub nieprawidłowe towary

2.7.1 Musimy dostarczyć produkty, które są dobrej jakości, odpowiednie do celów opisanych w momencie zakupu, zgodnie z warunkami określonymi w punkcie 1.2, zgodnie z wszelkimi informacjami zawartymi w dostarczonej umowie i zgodnymi – wszystkie próbki lub modele, które widziałeś lub przebadałeś (o ile nie powiadomiliśmy Cię o jakichkolwiek różnicach). Jeśli jakikolwiek zakupiony produkt nie odpowiada i, na przykład, ma wady lub uszkodzenia, gdy je otrzymasz, lub jeśli otrzymasz nieprawidłowy produkt, skontaktuj się z nami tak szybko, jak to możliwe, aby poinformować nas o awarii. uszkodzenie lub błąd, a także zorganizować zwrot, naprawę lub wymianę.

2.7.2 Jeżeli sprzedawane przez nas towary nie spełniają warunków określonych w paragrafie 2.7.1 i my według naszego uznania, zgadzamy się, że nie ma to związku z działaniami, użytkowaniem lub obsługą towarów to jest powód, począwszy od dnia, w którym otrzymujesz towar, masz w ciągu 14 dni kalendarzowych prawo do odmowy przyjęcia zamówienia i otrzymania pełnego zwrotu kosztów. Ponadto możesz poprosić o naprawę lub wymianę produktu. Jeśli zgodzimy się naprawić lub wymienić towar, poniesiemy wszelkie związane z tym koszty i naprawimy lub wymieniamy je w rozsądnym czasie i bez poważnych niedogodności. W pewnych okolicznościach, gdy według własnego uznania zdecydujemy, że naprawa lub wymiana są niemożliwe, nieproporcjonalne lub nieopłacalne, zastrzegamy sobie prawo do zaoferowania pełnego zwrotu kosztów.

2.7.3 Jeśli po naprawie lub wymienić produkty nadal nie spełniają (lub jeśli nie możemy tego zrobić, jak opisano wcześniej, lub nie czasu lub w sposób nieuciążliwy), można też przechowywać towar po obniżonej cenie lub odrzucić je w zamian do zwrotu Jeżeli użytkownik ostatecznie odrzuci towar ponad sześć miesięcy po otrzymaniu towaru, możemy obniżyć wszelkie zwroty odzwierciedlające wykorzystanie produktu.

2.7.4 Zauważ, że nie jesteś uprawniony do naprawy, wymiany lub zwrotu kosztów zgodnie z warunkami określonymi w 2.7.2 lub 2.7.3, jeśli powiadomiliśmy Cię o wadzie, uszkodzeniu lub innych problemach z Towarami przed ich zakupem, oraz Jest to spowodowane tym samym problemem, który teraz chcesz zwrócić; Jeśli zakupiłeś Towary w niewłaściwym celu, który nie jest oczywisty, a także nie był nam znany, a problem powstał w wyniku używania tego Produktu w tym celu; Lub jeśli problem powstaje w wyniku normalnego zużycia, niewłaściwego użycia lub zamierzonego lub niedbałego uszkodzenia. Prosimy również pamiętać, że nie możesz zwrócić nam Towaru na warunkach określonych w 2.7.2 lub 2.7.3 tylko dlatego, że zmieniłeś zdanie.

2.7.5 Jeśli z jakiegoś powodu chcesz zwrócić nam Towar, musisz poinformować nas w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty przyjęcia Towaru, pisząc do nas e-mailem.

2.7.6 Zwracając Towar do nas, obowiązkiem użytkownika jest upewnić się, że towary są odpowiednio i starannie zapakowane, aby nie zostały uszkodzone. Nieprzestrzeganie tego może spowodować odmowę zwrotu produktu i / lub zwrot kosztów z powodu spadku wartości. Jeśli zwrócisz Towary w związku ze zmianą Twojej opinii, muszą one zostać zwrócone do nas w stanie niewykorzystanym i możliwym do przyjęcia, lub nie mogą zostać przyjęte.

2.7.7 Jeżeli zwrócisz nam Towar bez powiadomienia lub bez użycia procedury autoryzacji zwrotu, lub jeśli towarów nie można znaleźć, zwrot nie może być dokonany. Ciężar dowodu spoczywa na Tobie, aby udowodnić, że towary zostały nam zwrócone i że zostały bezpiecznie zwrócone i nie uszkodzone podczas transportu. Jeśli zwrócisz nam Towar bez powiadomienia lub zgody od nas, to jesteś odpowiedzialny za wszelkie poniesione wydatki.

2.7.8. Jeśli zwrot pieniędzy jest wymagany z powodu zwrotu nam towarów, zwrócimy pieniądze tylko po otrzymaniu zwróconego towaru. Zwroty będą przetwarzane tak szybko, jak to możliwe, w ciągu 14 dni kalendarzowych od otrzymania zwróconego towaru, jeśli nie będziemy mieli powodów do odwołania się z powodu zwrotu towarów.

2.7.9 Jeżeli zwróci wszystkie elementy z zamówieniem do nas w całości, i powiedział nam o swoim zamiarze, aby to zrobić, używając zwrotów procedury autoryzacji, a te zwracane produkty zostały zwrócone do nas z dobrych powodów, również zostaną zwrócone do dowolnego koszty wysyłki poniesione przez Klienta w momencie zakupu Produktu. Jeśli zwrócisz nam tylko część zamówienia, nie będziesz mieć prawa do zwrotu kosztów wysyłki poniesionych przez Ciebie w momencie zakupu Produktu.

2.8 Anulowanie i zwrot towaru w przypadku zmiany zdania

2.8.1 Masz prawo do okresu “zamrożenia”, w którym możesz z dowolnej przyczyny anulować Kontrakt. Okres ten rozpoczyna się po raz pierwszy będzie podiya- zlecenia lub 12 godzin po wysłaniu Ci wiadomość o zamówieniu, jeżeli nie poinformuje o zamiarze dalszego anulować całość lub część zamówienia, w zależności od tego, co się dzieje wcześniej, to znaczy, kiedy powstaje umowa między nami a nami.

2.8.2 Jeżeli Towary zostaną dostarczone w ramach pojedynczej raty (pojedyncze lub kilka pozycji), okres “zamrożenia” kończy się w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania Produktu.

2.8.3 Jeżeli Towary są dostarczane w oddzielnych partiach w oddzielne dni, okres “zamrożenia” kończy się co 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania każdej partii Towaru.

2.8.4 Jeżeli chcesz skorzystać z prawa do anulowania w okresie “zamrożenia”, musisz poinformować nas o swojej decyzji w okresie “zamrożenia”, wysyłając list na nasz adres e-mail dostępny na naszej stronie internetowej. Należy pamiętać, że okres “zamrożenia” trwa przez cały dzień kalendarzowy. Jeśli, na przykład, powiadomisz nas o zamiarze zwrotu towaru do nas, korzystając z procedury autoryzacji zwrotu, o godzinie 23.59 ostatniego dnia okresu “zamrożenia”, anulowanie będzie ważne i możliwe do zaakceptowania.

2.8.5 Dla każdego odwołania przez użytkownika w okresie „chłodzenia” Należy ostrożnie obchodzić się towary, a nie do korzystania z nich, w przeciwnym razie nie można anulować zamówienie zgodnie z warunkami opisanymi w pkt 2.8.1.

2.8.6 Pamiętaj, że możesz stracić swoje prawo do anulowania w następujących okolicznościach:

2.8.6.1 Towary zostały spersonalizowane lub wykonane zgodnie ze specyfikacją;

2.8.6.2 Złożyli Państwo Towary i / lub zaczęli korzystać z Towarów;

2.8.6.3 Towary zostały zamówione lub otrzymane przez nas specjalnie dla Ciebie.

2.8.7 Prosimy o zwrócenie nam towaru nie później niż 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zamówienia.

2.8.8 Zwroty, które zgadzamy się zapłacić w związku z anulowaniem w okresie “odłączenia”, zostaną Państwu dostarczone w ciągu 14 dni kalendarzowych od:

2.8.8.1 Dzień, w którym otrzymujemy towar;

Lub 2.8.8.2 Jeśli jeszcze nie wysłaliśmy Ci towarów, w dniu, w którym powiadomisz nas, że chcesz anulować umowę.

2.8.9 Zwrot może zostać skrócony w przypadku uszkodzenia Towaru z powodu niewłaściwego obchodzenia się z nim. Określenie “złe traktowanie” oznacza każde zachowanie, które może zaszkodzić produktowi. Należy pamiętać, że jeśli zwrócimy kwotę zanim dotarliśmy towarów i miał okazję je przetestować, możemy naliczyć odpowiednią kwotę, jeśli okaże się, że towary zostały uszkodzone lub odmowa zwrotu w całości .

3. Wydarzenia poza naszą kontrolą (siła wyższa)

 

3.1 Nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy lub opóźnienia w realizacji naszych zobowiązań, jeżeli takie niepowodzenie lub opóźnienie powstanie z jakiegokolwiek powodu będącego poza naszą rozsądną kontrolą. Powody te obejmują, ale nie są ograniczone do: zaniku zasilania Internet – dostawcy odmowa, strajków lub innych działań przemysłowej osób trzecich, zamieszek i innych zaburzeń cywilnych, pożary, wybuchy, powodzie, huragany, trzęsienia ziemi, powodzie, akty terrorystów (lub groźby ich ataki, akcje militarne (zadeklarowane, niezapowiedziane, zagrażające, prawdziwe lub przygotowania wojenne), epidemie lub inne klęski żywiołowe, lub jakiekolwiek inne zdarzenie pozostające poza naszą rozsądną kontrolą.

3.2. Jeśli wystąpi jakiekolwiek zdarzenie opisane w paragrafie 3.1, może to negatywnie wpłynąć na nasze wyniki, którekolwiek z naszych zobowiązań wynikających z niniejszych warunków:

3.2.1 Powiadomimy Cię tak szybko, jak to będzie możliwe;

3.2.2 Nasze zobowiązania wynikające z niniejszych Warunków (a tym samym Umowa) zostaną zawieszone, a wszelkie warunki, na których ponosimy odpowiedzialność, zostaną odpowiednio zwiększone;

3.2.3. Powiadomimy Cię, gdy wydarzenie, które nie było pod naszą kontrolą, zakończy się i w razie potrzeby przedstawimy szczegóły wszelkich nowych dat, godzin lub dostępności Towarów;

3.2.4. Jeśli wydarzenie, na które mamy kontrolę, trwa dłużej niż 16 tygodni, anulujemy umowę i poinformujemy o anulowaniu. Wszelkie zwroty z tytułu tego anulowania zostaną wypłacone Tobie tak szybko, jak to możliwe, aw każdym razie w ciągu 5-7 dni kalendarzowych od daty, w której Umowa zostanie anulowana;

3.2.5 Jeżeli zdarzenie, na które mamy kontrolę, trwa dłużej niż 16 tygodni i w związku z tym użytkownik chce anulować Umowę, może to zrobić. Wszelkie zwroty wynikające z takiego anulowania zostaną wypłacone Tobie tak szybko, jak to możliwe, a w każdym przypadku w ciągu 5-7 dni kalendarzowych od dnia anulowania umowy.

3.2.6 Jeżeli umowa zostanie anulowana przez Ciebie lub przez nas, o którym mowa w pkt 3.2, jeśli niektóre towary są do Państwa dyspozycji, zastrzegamy sobie prawo do żądania zwrotu towaru w ciągu 14 dni od dnia 1 naszą prośbę.

Kategorie towarów